Ji tinkama atskirai naudoti tiek rapsams, tiek javams. Valdymo reikalavimai, kurie yra kompleksinės paramos reikalavimų dalis, dar m. Esant tinkamoms oro sąlygoms, kas dieną grūdinimo intervalai turi būti ilginami po 1—2 valandas. Geriausia tai daryti ankstyvą rytą, kol saulė dar nespėjo įkaitinti paviršių. Pavyzdžiui, įterpus fosforą į dirvą tik rudenį, nemaža jo dalis tampa neprieinamais augalams junginiais. Tikslesnis augalų derlingumo prognozavimas yra labai sudėtingas, nes priklauso nuo labai didelio argumentų skaičiaus ir juos paprastai sugeba atlikti tik augalininkystės konsultacinės tarnybos.

Tręšimo ypatumai įvairiose sėjomainų sistemose ir skirtingo našumo dirvožemiuose. I dalis 02 19 Tęsiame straipsnių ciklą apie mūsų šalies augalininkystės verslo stabilumo bei jo pelningumo didinimo galimybes.

Šiame straipsnyje aptarsime tręšimo sistemų pokyčius renovuotų sėjomainos sistemų laukuose, siekiant Padidinti Nario rekomendacija bendrą augalininkystės produktyvumą ir palaikyti dirvožemių apsirūpinimo mineraliniais elementais stabilų lygį. Mineralinių elementų reikšmė Augalų mineraliniai maistiniai elementai skirstomi į dvi grupes: makroelementus ir mikroelementus.

  • Svarbiausi gegužės mėnesio darbai sode ir darže – kaip teisingai tręšti - DELFI Agro
  • Spausdinti Būtina laikytis tręšimo sąlygų Skleisti srutas ir mėšlą laukuose galima iki kalendorinės žiemos pradžios, t.
  • Būtina laikytis tręšimo sąlygų

Makroelementai dar skirstomi į du pogrupius: pagrindiniai ir antriniai. Pagrindiniams maistiniams elementams priklauso azotas, fosforas ir kalis, o antriniams — siera, magnis, kalcis.

Iš mikroelementų augalų mityboje didžiausią reikšmę turi: boras, manganas, cinkas, varis, geležis, molibdenas ir kobaltas, apie kurių vaidmenį augalų mityboje esame daug kartų rašę. Augalininkystės praktikoje, deja, didesnis dėmesys skiriamas tik Nario dydzio tresimas, fosforui ir kaliui, o iš mikroelementų - borui, cinkui, manganui ir molibdenui. Antai, net dirvožemių savybių standartinėse kartogramose nurodomos reikšmės tik šių rodiklių: reakcijos pHP ir K20 ir tik pagal specialų užsakymą, agrochemijos centras gali pateikti kartogramas, kuriose bus nurodomi ir bendro azoto, mikroelementų bei humuso kiekių dirvožemyje reikšmės.

Nario dydzio tresimas

Tačiau norinčių tokių kartogramų ūkininkų yra nedaug. Be to, ir tręšimo planai ūkiuose paprastai sudaromi tik einamiesiems metams, ir tik retas iš jų turi kokybiškai sudarytas tręšimo sistemas, pagal ūkyje esamas sėjomainų sistemas.

Nario dydzio tresimas

Tręšimo sistemų pagrindinis uždavinys yra taip optimizuoti atskirų augalų tręšimo normas ir trąšų Nario dydzio tresimas būdus bei laiką, kad sėjomainos rotacijoje esamiems augalams iki jų brandos nepasireikštų jokio minimumo dėsnio neigiama įtaka augalų mityboje. Tik tada galima tikėtis ir optimalių augalų derlingumo dydžių, ir dirvožemių našumo lygio išlaikymo ar net jo padidinimo.

Nario dydzio tresimas

Kol trąšos nėra per daug brangios, reikėtų naudotis proga ne tik padidinti augalų vidutinį derlingumą, bet ir pagerinti dirvožemio našumą.

Tręšimo sistemų sudarymas Be abejo, šį darbą kokybiškiausiai gali atlikti tik agrokonsultacinės tarnybos specialistai, tačiau tokia paslauga yra brangi, nes šis darbas reikalauja daug informacijos bei įvairių skaičiavimų, o darbo vykdytojai turi būti aukštos kvalifikacijos.

Vaismedžių ir vaiskrūmių priežiūra Besiformuojant lapijai, augant ūgliams ir stiprėjant šaknims, augalui prireikia papildomų mineralinių medžiagų. Todėl augalų ekspertė šį mėnesį vaismedžius, vaiskrūmius ir uogakrūmius rekomenduoja patręšti kompleksinėmis trąšomis. Anot jos, ypač naudingos trąšos su kaliu, fosforu, azotu ir mikroelementais: boru, geležimi, manganu, rašoma pranešime. Fosforas gerina derliaus kokybę. Rylienė ir priduria, kad tinkamai parinkus trąšas, galima tikėtis gausesnio derliaus.

Dėl to nemaža dalis ūkininkų tręšimo sistemas kuria patys. Be to, ūkininkai turi daugiau praktinės patirties ir geriau pažįsta savo žemes. Būtent, nuo žemių fizikinių-agrocheminių Nario dydzio tresimas įvertinimo kiekviename sėjomainos lauke ir prasideda tręšimo sistemų sudarymas. Žinant, kad beveik kiekviename ūkyje yra sėjomainų sistemos, priklausomai nuo dirvožemių našumo lygio ar nuo augalininkystės specializacijos, taip pat sudaromos ir kelios tręšimo sistemos.

Sudarant tręšimo sistemas pagal dirvožemių našumą, jas reikėtų sudarinėti tik tuose laukuose, kurių dirvožemių vidutinis įvertinimas tarp atskirų sistemų būtų ne didesnis kaip boniteto balų.

Tręšimo ypatumai įvairiose sėjomainų sistemose ir skirtingo našumo dirvožemiuose. I dalis

Visi laukai, kurių našumas žemesnis nei Kokie dydziai gali buti zmogaus narys arba Nario dydzio tresimas nei 60 balų yra išskiriami į laisvus narius ir jiems sudaroma augalų kaita pagal vidaus poreikius.

Dėl šios priežasties ir tręšimo sistemos sudaromos šiuo eiliškumu: dirvožemio savybių indentifikavimas kiekviename sėjomainos lauke. Dirvožemių našumo ir kitų savybių parametrus atsirenkame iš dirvožemių aprašų ar kartogramų, o pataisas nurodome iš savo ilgametės patirties; augalų faktiškai galimo derlingumo prognozavimas, kuris po to gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į ūkinę patirtį bei turimus finansinius ir technikos resursus; tręšimo normų, trąšų rūšių bei tręšimo būdų ir laiko nustatymas.

  • Pavasaris ar ruduo, pasėlių tręšimas aktualus klausimas visais metų laikais Vasaris 2 d.

Ir kiti klausimai. Tikslesnis augalų derlingumo prognozavimas yra labai sudėtingas, nes priklauso nuo labai didelio argumentų skaičiaus ir juos paprastai sugeba atlikti tik augalininkystės konsultacinės tarnybos. Skaičiavimo koeficientų reikšmės: žieminiams kviečiams — 0,; vasariniams kviečiams — 0,; žieminiams rapsams — 0,10; vasariniams rapsams — 0,08; žieminiams rugiams linijinės selekcijos veislės - 0,; žieminiams rugiams hibridinės Nario dydzio tresimas — 0, ; kukurūzai silosui — 0,80; kukurūzai grūdams — 0,; cukriniai runkeliai — 1,50; bulvės — 0, Gautus rezultatus koreguokite remiantis savo sugebėjimais laiku ir kokybiškai atlikti visus auginimo technologijose nurodytus darbus ir, žinoma, pagal anksčiau išaugintus derlingumo dydžius bei finansinius išteklius.

Toliau skaičiuojame trąšų poreikį kiekviename sėjomainos lauke. Skaičiavimus atliekame pagal sekančias formules: Azoto trąšų normų skaičiavimas: čia: N — azoto tręšimo norma kg ha-1; n — suvartojamo derliui išauginti azoto kiekis kg t-1; D — prognozuojamas derlius t ha-1; dn - dirvožemyje esantis Nario dydzio tresimas azotas kg ha Balansisnis tręšimo normų skaičiavimas Augalininkystės praktikoje dažniau yra naudojamas balansinis tręšimo normų skaičiavimas, nors jo patikimumas ir yra žemesnis, tačiau skaičiavimai paprastesni ir mažiau daroma klaidų.

Svarbiausi gegužės mėnesio darbai sode ir darže – kaip teisingai tręšti

Pakanka prognozuojamo derliaus dydį padauginti iš suvartojamo derliui išauginti reikiamo mineralo kiekio kg t-1 Nario dydzio tresimas gauname vidutinę tręšimo normą kg ha Skaičiavimams atlikti reikia žinoti: fosforo, kalio ir azoto vidutinius kiekius dirvožemiuose ir jų poreikius vienai tonai produkcijos išauginti.

Fosforo ir kalio kiekių reikšmes dirvožemiuose rasite ūkio dirvožemių savybių kartogramose, o azoto kiekius reikia nustatyti kasmet arba sekti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro LAMMC filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijos duomenis, arba naudoti vidutines reikšmes kg ha Kai kurie ūkiai turi duomenis ir apie humuso bei mikroelementų kiekius savo dirvožemiuose, kas tikrai pagelbės tiksliau sudaryti tręšimo sistemas. Kiek augalai sunaudoja mineralinių elementų pagrindinių augalų produkcijos vienetui išauginti galime rasti šio straipsnio 1 lentelėje.

Lauko augalų išnešamų su derliumi mineralinių maistinių elementų kiekiai Maistiniai elementai.