Diskusija: Nuotolinis ugdymas - tik apie akademines žinias? Patarimai mokytojui: kaip paskirstyti energiją, planuoti dieną, skirstyti prioritetus, bendradarbiauti ir komunikuoti su kolegomis. Planavome, kad iš skolintų lėšų būtų įgyvendintos visos reikalingos priemonės. Projekte dalyvauja trys Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro neformalių suaugusiųjų švietimo veiklų vadovai: Rasita Gokdere, Violeta Mikelaitytė, Rimvydas Leščevičius.

Asmeninių prioritetų nustatymas.

kaip nario didinimo metodas

Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas. Norų ir galimybių suderinimas.

Svetainės optimizavimas: geriausi srauto didinimo praktikos metodai

Asmeninis efektyvumas. Iš ko ji susideda?

kaip nario didinimo metodas

Kodėl svarbu nesiblaškyti, organizuojant nuotolinio ugdymo procesą? Pranešėjas dalinasi Vilniaus Krikščionių gimnazijos patirtimi organizuojant darbą nuotoliniu būdu bei dirbant mišriuoju būdu dalis klasės mokosi klasėje, dalis - nuotoliniu būdu. Kokios yra bendrosios mokyklos nuostatos, strategija, sprendimai?

Kaip vyksta mokytojų ir moksleivių apmokymai ir techninis aprūpinimas, komunikacija su mokytojais, mokiniais, tėvais, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas?

Įsidiekite Aina.lt kaip programėlę ir nepraleiskite svarbių naujienų.

Pranešėjas: Valdas Statulevičius — Vilniaus krikščionių gimnazijos direktorius, socialinių mokslų magistras. Kaip sukurti motyvuojančią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti?

kaip nario didinimo metodas

Ką galime daryti šiandien ir nuotolinio ugdymo metu, kad sukurtume produktyvią ir pozityvią aplinką mokytojui mokyti? Kalbėsime apie vadovo atsakomybę, jo vaidmenį gerinant mokytojo darbo aplinką.

Skrydis Per Lietuva

Kokie turėtų būti mokinių ugdymo lūkesčiai, ar jie tapatūs lyginant su ugdymu gyvai? Kokią palaikymo sistemą įrankiai, rutinos, mokymai, apdovanojimai ir įvertinimai mokytojams turėtų taikyti vadovas? Patarimai mokytojui: kaip paskirstyti energiją, planuoti dieną, skirstyti prioritetus, bendradarbiauti ir komunikuoti su kolegomis. Skirtingai nei įprastose bendrojo lavinimo mokyklose MDC įvairioms organizuojamoms veikloms susijungia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupės.

ASMENINIS EFEKTYVUMAS IR ATSAKOMYBĖS UŽ REZULTATĄ DIDINIMAS

Kadangi Plokščiai yra nutolę nuo didžiųjų šalies miestų, didelis atstumas sumažina čia gyvenančių žmonių galimybes asmeniniam tobulėjimui ir mokymuisi, ypač tai stebima tarp norinčių mokytis suaugusiųjų.

Bet žinote, kad žmonės dirba už minimalią algą ir nuo jų dar yra atskaitomi mokesčiai, tad jie gauna gerokai mažiau, ir jie kas mėnesį gauna tokias išmokas mokėdami didelius mokesčius.

kaip nario didinimo metodas

Tuo pačiu išplečiate savarankiškai dirbančių ratą, kad net ir vieną dieną savarankiškai iki pandemijos turėjęs galimybę įsiregistruoti darbui žmogus kas mėnesį gautų eurus. Ar jūsų siūloma sistema, jūsų požiūriu, yra socialiai teisinga?

kaip nario didinimo metodas

Gedvilas atsakydamas pažymėjo, kad siūloma išmoka galėtų būti skiriama atskaičius mokesčius. Kadangi kalbame apie išmoką, tą dydį prilyginame minimalių poreikių tenkinimui.

Jūs esate čia

Svarstys siūlymą didinti išmoką savarankiškai dirbantiems Seimas po pateikimo nusprendė pritarti Socialdemokratų frakcijos nario Gintauto Palucko siūlymui didinti išmoką savarankiškai dirbantiems asmenims, negalintiems vykdyti veiklos dėl COVID pandemijos.

Iš balsavusiųjų 68 buvo už, prieš — 6, susilaikė Išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydį siūloma didinti iki 1,5 minimalių vartojimo poreikių dydžio MVPD.

Projekto tikslas — suteikti projekte dalyvaujantiems besimokantiesiems neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų vadovams naujų žinių ir patobulinti bendrąsias bei profesines kompetencijas, siekiant vietos bendruomenės narių asmeninio tobulėjimo galimybių didinimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei aktyvesnės socialiai pažeidžiamų vietos visuomenės narių integracijos į neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas. Plokščių mokykloje daugiafunkciame centre MDC sudarytos puikos sąlygos kurti ir dalyvauti neformalaus švietimo veiklose tiek vaikams ir jaunimui, tiek besimokantiems suaugusiems asmenims. MDC vyksta visos vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinė, socialinė ir sportinė veikla. Skirtingai nei įprastose bendrojo lavinimo mokyklose MDC įvairioms organizuojamoms veikloms susijungia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupės. Kadangi Plokščiai yra kaip nario didinimo metodas nuo didžiųjų šalies miestų, didelis atstumas sumažina čia gyvenančių žmonių galimybes asmeniniam tobulėjimui ir mokymuisi, ypač tai stebima tarp norinčių mokytis suaugusiųjų.

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, metais minimalios algos dydis, atskaičius mokesčius sudaro apie eurus. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu.

kaip nario didinimo metodas

Siekdami adekvataus individo, poros, grupės ar organizacijos vystymosi ir augimo, mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų bei į visą visumą.