Pasišvęsti lietuviškam reikalui kenkė, tikrai nepadėjo karjerai, nesudarė sąlygų patogiau gyventi. Girniaus akademinių interesų ir dėstomų disciplinų laukas leidžia būtent jo klausti apie nepriklausomos valstybės šimtmetį, apie padėtį tiek aisiais, tiek asiais, apie patriotizmą, tautos gyvybingumą ir apie tai, kam iš tiesų yra ir buvo reikalinga nepriklausoma Lietuvos valstybė. Sacharovas, buvo A.

Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Jungtinių Tautų Organizacijos įkūrimo idėja kilo Antrojo pasaulinio karo metu, Teherano konferencijojevykusioje metais. Po metų buvo nuspręsta įsteigti virš 20 taikos misijų, nors per ligtolinį laikotarpį vykdytos tik 13 misijų.

Visu tautu nario dydis

Nesėkmingos misijos vyko ten, kur Visu tautu nario dydis valstybės neturėjo tiesioginių interesų ir todėl nebuvo suinteresuotos kištis. JTO misijas riboja ir tai, kad jos reikalauja daug resursų, kurių netiesiogiai su konfliktu susijusios šalys nenori ar negali skirti.

Tikslai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai: Siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, o esant reikalui, imtis veiksmingų kolektyvinių priemonių taikai apsaugoti, karų grėsmei pašalinti ar agresijai likviduoti; Puoselėti draugiškus valstybių tarpusavio santykius; Siekti tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines bei humanitarines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą žmogaus teisėms bei laisvėms; Būti tautųkurios siekia minėtų tikslų, veiklos derinimo centru.

Visu tautu nario dydis

Nuo metų, siekdamos parengti išsamią ir teisiškai pagrįstą plėtros darbotvarkę, Jungtinės Tautos rėmė daugybę pasaulio viršūnių susitikimų ir pasaulinių konferencijų. Prasidėjus trečiajam tūkstantmečiuiJungtinių Tautų generalinis sekretorius sukvietė valstybių ir vyriausybių vadovus į Tūkstantmečio viršūnių susitikimą.

Visu tautu nario dydis

Jungtinių Tautų tikslas — kreiptis į pasaulio lyderius ir paprašyti dar kartą patvirtinti jų apsisprendimą kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, įveikti AIDSmaliariją ir kitas ligas, dirbti taikos labui ir padėti mažiausiai išsivysčiusioms šalims siekti pažangos.

Be įsipareigojimų savo valstybėms pasaulio vadovai pripažino kolektyvinę atsakomybę išsaugoti žmogiškojo orumo principus.

Be to, valstybių bei vyriausybių vadovai pareiškė, kad pagrindinis šiandieninio pasaulio tikslas — užtikrinti, kad globalizacija taptų pozityvia viso pasaulio tautų varomąja jėga.

Taigi buvo suformuluoti šie tūkstantmečio tikslai: Panaikinti ypač didelį skurdą ir badą ; Užtikrinti visapusišką pradinį ugdymą.

Visu tautu nario dydis