Per trumpą laiką buvo realizuotos beveik visos Lietuvos fotomėgėjų sąjungos įstatuose numatytos nuostatos ir veiklos kryptys. Sąjunga, remiantis nauju draugijų įstatymu, buvo pertvarkyta, pakeitė pavadinimą ir toliau vadinosi Fotomėgėjų draugija.

Sąjunga, remiantis nauju draugijų įstatymu, buvo pertvarkyta, pakeitė pavadinimą ir toliau vadinosi Fotomėgėjų draugija. Pradžioje draugijai vadovavo Steponas Kolupaila, vėliau nuo m.

Paskutinį kartą valdyba išrinkta m.

Stanislovas Žvirgždas.

Račkauskas, reikalų vedėjas Vytautas Augustinas. Kėdainiuose įsisteigė Sąjungos skyrius, kuriam vadovavo B. Kas mėnuo šaukia narių sueigas, kuriose tariamasi fotografiją liečiančiais klausimais.

Vienu iš pagrindinių Sąjungos, o vėliau ir Draugijos, tikslų buvo rengti fotografijos parodas. Pirmoji fotomėgėjų paroda buvo surengta m. Kaune, Žemės ūkio rūmų salėje.

Net 44 fotomėgėjai eksponavo fotografijų. Visos nuotraukos buvo prisagstytos prie didelių medinių skydų. Parodą gausiai lankė Kauno ir provincijos žiūrovai, palankiai atsiliepė Lietuvos aidas, Naujoji Romuva, 7 meno dienos bei menininkai, dailininkai ir fotografai.

Spaudos Fondas savo lėšomis išleido gražų parodos katalogą.

Mano narys 16 yra normalus kuris buvo uzsiemes nariu

Jau baigiantis parodai žiūrovai rinko labiausiai patikusias fotografijas. Straipsnelio autorius, pasirašęs inicialais A. Kitur, kultūringuose kraštuose, tokios sąjungos jau senas dalykas. Jos leidžia puikius žurnalus, albumus, renka kolekcijas, rengia konkursus ir kt. Pasirodo, kad ir mes turime nemažai gabių, prityrusių ir darbščių foto mėgėjų. Jie pagražina mūsų žurnalus ir įvairius leidinius, atidengia mūsų akims gimtojo krašto grožybes.

Account Options

Medardas Vasiliauskas. Gluosniai, apie m.

kaip vyru nosis, kad nustatytu nario dydi Nario dydzio aplinka

Parodoje 44 foto mėgėjai išstatė rinktinių nuotraukų. Tai žavus rinkinys, tai puikus įnašas mūsų kultūros lobynan. Daugiausiai eksponatų davė P. Babickas, A. Naruševičius, Pr. Gaižutis, A. Lauciai, V. Uždavinys, P. Šinkūnas, K. Rimvydas, Mickevičius ir sąjungos pirmininkas prof. Steponas Kolupaila… Paroda truks ligi 27 d.

Antroji paroda surengta m. Šį kartą 37 autoriai eksponavo fotografijų. Išleistas katalogas. Taip pat buvo paskirti penki prizai fotoaparatai, elektrinis laikrodis ir kt. Pirmasis prizas atiteko prof. Steponui Kolupailai. Trečioji Fotomėgėjų sąjungos paroda vyko m.

Atsiliepimai

Kaune, Vytauto Didžiojo muziejaus rūmuose. Katalogas skelbė, kad parodoje dalyvavo 22 autoriai su fotografijomis. Parodos fotografijos buvo eksponuojamos devyniuose skyriuose: gamta, architektūra, kaimas, kariuomenė, žmonės, gyvuliai, žanras, gėlės, reginiai.

Tiesa, daugelis darbų, nors ir nebuvo šedevrai, bet vis dėlto vertingi darbai. Daug mažiau atsitiktinių, nesąmoningų nuotraukų.

Stanislovas Žvirgždas. Lietuvos fotomėgėjų sąjunga – - start1.lt

Buvo jaučiamas jau ir autorių stilius — Lauciai, Augustinas, Vasiliauskas… Mūsų fotografai dar nemoka stebėti: nemato ryto miglų, nejaučia žydinčių, tolimų pievų kvapo, net nepastebi ilgo auksinio spindulio, vakarą nepalydi miegan, dar mūsų dangaus, mūsų gamtos alsavimas jų nejaudina.

Juk mūsų kraštas nemenkesnis už gražiąją Italiją… Tiktai turime išmokti žiūrėti ir daugiau technikos darbo!

Kas pasinaudoja nario padidejimu Kaip padidinti savo varpos pratybu nuotrauka

Tebūnie tai uždavinys sekančiai parodai. Rengėjams reikėjo geriau sutvarkyti katalogą: suredagavimas nevykęs ir sunku orentuotis, taip pat spauda bloga ir iliustracijos menkos. Parodos eksponatai buvo per daug sugrūsti — reikėjo rečiau išdėstyti. Kaune, Žemės ūkio rūmų salėje, kur 15 autorių šįkart eksponavo fotografiją. Visos fotografijos buvo 24×30 cm paklijuotos ant balto popieriaus.

Pirmoji piniginė premija paskirta Vytautui Augustinui, antroji — Steponui Kolupailai, trečioji — Otto Milaševičiui; daiktines premijas pelnė Daumantas Čibas, Pranas Gaižutis ir Medardas Vasiliauskas, o Ignui Končiui už etnografines fotografijas buvo pareikštas ypatingas pagyrimas.

Kataloge rašoma, kad dalis šios parodos nuotraukų dar tais pačiais metais bus išstatytos Lietuvos paviljone, Paryžiaus meno ir technikos parodoje. Nuotraukos šiam konkursui buvo padidintos ligi vienodo formato 24×30 cm. Bet ši sąlyga pasirodė mūsų mėgėjams per sunki: konkurse dalyvavo nedaug, palyginti, žmonių.

Rokiškio gimnazijos mokytojo K. Jovaišos dukra. Tumo-vaižganto gimnazijos muzikos mokytojo Kazimiero Jovaišos dukra Darija Jovaišaitė vėliau Petronienė. Bendra fotografija ant akmens medžių fone, XX a. Nežinomas autorius Bendra įvairaus amžiaus moterų fotografija medžių fone. Pirma iš kairės - pedagogė, pirmųjų vaikų darželių Lietuvoje įkūrėja Marytė Nemeikšaitė. Kitoje pusėje - atvirlaiškio tekstas. Abejingumą padega suinteresuotumo ugnis, ištrykšta muzikinė D. Kasčiūnaitės versmė.

Stovintis baltas pianinas suintensyvina vaizdo decibelus. Akys prabėga R. Čeponio klavišais. Skamba griausminga melodija, sueižėja racionalumo šarvas, atgimsta emocijos.

Lavos raudonis drasko juodus tonus. Drama, monumentalus skambesys, didelių įvykių pagarbi baimė, jų laukimas ir nuojauta. O kai iš juodumos ima kaltis žaluma, maloni, smalsi tamsos baimė išlieka, bet vietoj griausmingo raudonio klausomės paslaptingo, tylaus nakties šnarėjimo. Paryčių mėlis. Siurrealistiškas, fantasmagoriškas, įkyriai matomas, reikalaujantis dėmesio.

Rezultatai - LIMIS

Išskiemenuota istorija Juodi-balti kvadratai, optinio meno atmaina, nuovargio svoris, jo kaitra, karščiavimas. Ir vėsa, atgaiva, pasinėrimas į malonų vandeningą mėlį. Tas skaidrumas ir lengvumas, besvorystė. Dar keli juodi-balti akordai ir klampi masė.

Vaizduotės knyga - išskirtinė dovana vaikui 🪐 Spalvint, mokytis, džiaugtis

Birus smėlis, klampus medus — skandinanti ochra, oro stygius raudonio tankmėje. Asfalto pilkuma, jo rutina, reklamų blizgučiai, sintetika. Malonus akims minimalizmas. Samanoti akmenys, puri balta ir noras skristi. Štai taip skamba mano spalvomis išskiemenuota istorija. Ji tapo padrikesnė, mažiau linijinė, asmeniškesnė, bet iš esmės ir vėl ėjo Deimos pažymėtu maršrutu. Tai rodo, kad jos atrastas maršrutas iš tiesų vaizdingas, skirtas stiprių emocijų nebijantiems meno turistams.

Prisiregistravę kaip narys, įkelkite nuotrauką į programą 2. Norėdami atlikti užsakymą, patikrinkite ir redaguokite automatiškai sukurtą nuotraukų knygą 3. Po spausdinimo pristatykite nurodytu adresu [Numatomas pristatymas] Paprastai pristatymas trunka apie 2 savaites.

Words at War: The Veteran Comes Back / One Man Air Force / Journey Through Chaos