Taigi, vartotojas su pardavėju gali susitarti dėl bet kokio abi šalis tenkinančio prekių pristatymo termino, o jei šis terminas nenustatytas — prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Vartotojo neveikimas tylėjimas nelaikomas sutikimu pirkti. Ką daryti, jeigu pardavėjas nepristato prekės, įsigytos internetu, ir negrąžina už ją sumokėtų pinigų? Ar galima grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytą juvelyrinį dirbinį?

Svarbu pažymėti, kad Jūsų reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktą tenkinamas, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės bei daiktas nepraradęs prekinės išvaizdos.

Taip pat norėdami pakeisti arba grąžinti dovaną privalote kartu pateikti pirkimo dokumentą, kuris patvirtintų, kad daiktas pirktas iš konkretaus pardavėjo.

Kas atsakingas už daugiau nei 10 kg sveriančių netinkamos kokybės prekių transportavimą norint jas keisti, taisyti ar grąžinti? Dideles ir sunkias daugiau kaip 10 kg svorio netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo—pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

Tokių prekių kokybė gali būti įvertinta ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma. Ar galima grąžinti elektros prietaisą?

Tinkamos kokybės elektros prietaisų grąžinimą, įsigijus prekę prekybos vietoje, nustato Mažmeninės prekybos taisyklės, kurių Tuo atveju, jei elektros prietaisas buvo įsigytas internetu, vadovaujantis Civilinio kodekso 6. Pažymėtina, kad šiuo atveju prekės turi būti nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys Narys padidina masaza

Jei abejojate, ar konkreti prekė gali būti grąžinama, maloniai prašome kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą telefonu 8 5 67 60 arba el. Ar galiu grąžinti kokybišką prekę, ją panaudojus? Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Civilinio kodekso 6. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

Taigi, tinkamos kokybės grąžinami daiktai turi būti nenaudoti ir nepraradę prekinės išvaizdos, priešingu atveju pardavėjas turi teisę šių daiktų nepriimti. Papildomai primename, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte yra numatytas prekių sąrašas, kurios tinkamos kokybės gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

Kaip elgtis, jei praleidau dovanų kupono galiojimo terminą? Praleidus dovanų kupono galiojimo terminą jeigu jis kupone aiškiai ir nedviprasmiškai išreikštas ne dėl pardavėjo ar paslaugų teikėjo kaltės, kupone nurodytas verslininkas nebeprivalo vykdyti vartotojo reikalavimo dėl prekių ar paslaugų įsigijimo dovanų kupono pagrindu.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys Iprastas vyru nariu dydis

Pasibaigus dovanų kupono galiojimo terminui vartotojo reikalavimas gali būti tenkinamas tik verslininkui geranoriškai sutikus. Šiuo atveju siūlytume kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir pasiteirauti dėl galimybės kuponą pratęsti.

Prekės išbandymas prieš atsisakant sutarties — ar kuro, tepalo įpylimas į prekę panaikina galimybę ją grąžinti? Praktika rodo, kad taip, tačiau kiekvienu atveju vertinama individualiai.

Dėl prekės grąžinimo per 14 dienų — ar galima grąžinti išpakuotą prekę su sugadinta originalia pakuote? Įsigijus prekę fizinėje parduotuvėje, pirkėjo reikalavimas pakeisti tinkamos kokybės daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

Prekių kokybė ir garantija Ką daryti įsigijus nekokybišką prekę?

Atkreiptinas dėmesys, kad fizinėje parduotuvėje pardavėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį. Kokybišką prekę, įsigytą fizinėje parduotuvėje, vartotojas turėtų grąžinti su nesugandinta originalia pakuote.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys Nario dydis priklauso nuo tautos

Tokiu atveju vartotojas neturėtų prarasti teisės atsisakyti sutarties, bet turėtų atsakyti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą. Pavyzdžiui, vartotojas turėtų drabužį tik pasimatuoti ir neturėtų jo dėvėti. Prekių vertė gali sumažėti ypač tada, kai patiriama išlaidų jas valant ir taisant, o jeigu prekių nebeįmanoma parduoti kaip naujų, prekiautojas objektyviai netenka dalies pajamų, nes yra priverstas grąžintą prekę realizuoti kaip naudotą prekę. Kilus ginčui, reikia kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar vartotojas, išbandydamas prekes, atliko ne tik tokius veiksmus, kurie būtini prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Ar galima grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytą juvelyrinį dirbinį? Galiojantys teisės aktai nenumato tokios nuotolinės pirkimo - pardavimo sutarties sudarytos internetinėje parduotuvėje atsisakymo išimties, pagal kurią nebūtų galima grąžinti juvelyrinių dirbinių.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys tinktura didejanciam nariui

Nors tokių dirbinių, įsigytų fizinėje parduotuvėje, pardavėjas turi teisę nepriimti, tačiau jei tokią prekę įsigijote internetu, tuomet pardavėjas be pagrindo negali atsisakyti jos priimti. Atkreipiame dėmesį, kad vartotojas, siekdamas atsisakyti juvelyrinio dirbinio sutarties, kaip ir kitais atvejais, neturėtų piktnaudžiauti šia teise ir turėtų su ja elgtis ir prekę apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tai atlikti fizinėje parduotuvėje.

Vartotojas, netinkamai įgyvendinęs daikto patikrinimo teisę, atlikęs veiksmus, kurie nebuvo būtini prekės pobūdžiui, veikimui ir savybėms nustatyti, atsako už tokios prekės vertės sumažėjimą. Prekių pristatymas Ar privalau mokėti už prekes ar paslaugas, kurių neužsakiau?

Vartotojas neturi patirti jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų prekių ar paslaugų gavimo. Vartotojo neveikimas tylėjimas nelaikomas sutikimu pirkti. Pažymėtina, kad pareiga įrodyti, kad vartotojas išreiškė valią sudaryti vartojimo sutartį tenka verslininkui. Koks yra prekių pristatymo terminas? Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6. Taigi, vartotojas Dideles nares Nuotraukos ir matmenys pardavėju gali susitarti dėl bet kokio abi šalis tenkinančio prekių pristatymo termino, o jei šis terminas nenustatytas — prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo.

Ką daryti, jeigu pardavėjas nepristato prekės, įsigytos internetu, ir negrąžina už ją sumokėtų pinigų? Tuo atveju, jeigu pardavėjas nepagrįstai atsisako perduoti daiktus pirkėjui, šis turi teisę atsisakyti vykdyti pirkimo—pardavimo sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą nepristato prekės, pirmiausia vartotojui reikėtų raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo konkretų reikalavimą.

The Vietnam War: Reasons for Failure - Why the U.S. Lost

Jei per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo raštiško kreipimosi gavimo dienos pardavėjas nepateikia vartotojui motyvuoto atsakymo, arba atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą — vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo alternatyvia ne teismo ginčų nagrinėjimo tvarka.

Nuotolinė prekyba Ką daryti, jeigu pardavėjas nepristato prekės, įsigytos internetu, ir negrąžina už ją sumokėtų pinigų?

  1. Или наоборот.
  2. Padidinti tik paauglys
  3. Atsisiuskite programa, kad padidintumete nari

Pastebėtina, kad Civilinio kodekso 6. Kokią informaciją turėtų pateikti pardavėjas vartotojui sudarant nuotolinės prekybos sutartį? Verslininko ir, jeigu reikalinga, verslininko, kurio vardu veikiama, ekonominės veiklos vietos adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus, nurodomas, jeigu ekonominės veiklos vietos adresas skiriasi nuo buveinės adreso; 4 bendra prekių ar paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba kai dėl prekių arba paslaugų pobūdžio kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota, metodas, pagal kurį ši kaina apskaičiuojama, ir, jeigu reikalinga, visos papildomos vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, arba kai šios papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti iš anksto apskaičiuotos, informacija apie tai, kad gali tekti jas apmokėti.

Kai sudaroma neterminuota sutartis arba sutartis, kurioje numatytas periodinių įmokų mokėjimas, bendrą kainą sudaro visos tam tikro sąskaitos pateikimo laikotarpio išlaidos. Jeigu pagal sutartį turi būti mokamas fiksuotas mokestis, bendra kaina taip pat reiškia visas mėnesio išlaidas.

Jeigu visos išlaidos negali būti iš anksto pagrįstai apskaičiuotos, turi būti nurodytas metodas, pagal kurį apskaičiuojama kaina; 5 naudojimosi ryšio priemonėmis sudarant sutartį išlaidos, jeigu jos apskaičiuojamos ne pagal bazinius įprastus dydžius; 6 apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarka, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminas ir, jeigu reikalinga, verslininko atliekamo vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka; 7 teisė atsisakyti sutarties: šios teisės įgyvendinimo sąlygos, terminas ir tvarka pagal šio kodekso 6.

Pareiga įrodyti, kad pagal šį straipsnį informacija yra suteikta vartotojui, tenka verslininkui. Ar galiu atsisakyti ryšio priemonėmis, t. Pastebėtina, kad ši teisė nėra absoliuti, todėl prieš įsigyjant prekę nuotoliniu būdu patartina atkreipti dėmesį į to paties straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, kurioms teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma.

Taip pat pastebėtina, kad grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, t. Kokios yra teisės atsisakyti nuotolinės sutarties išimtys? Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: 1 paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo Dideles nares Nuotraukos ir matmenys vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2 sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų Civilinio kodekso 6.

Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 9 sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; 10 sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 11 sutartims, sudarytoms viešajame aukcione; 12 sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; 13 sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu Dideles nares Nuotraukos ir matmenys turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

D.U.K. | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Kaip vartotojas turi pranešti pardavėjui apie norą atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties? Vartotojas praneša verslininkui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: 1 pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą.

Pagrindinis straipsnis — Australijos istorija. Pirmieji žmonės Australijoje pasirodė prieš 42—48 tūkst. Daugelis šių genčių buvo medžiotojai ir rinkėjai. Toreso sąsiaurio salų aborigenaipriklausantys melaneziečiamsapsigyveno Toreso sąsiaurio salose ir šiauriausiame Kvinslendo kampe; jų kultūra buvo ir išlieka skirtinga nuo Australijos aborigenų.

Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba 2 pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Verslininkas gali sudaryti sąlygas vartotojui interneto svetainėje elektroniniu būdu pateikti dokumentus dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo.

Šiuo atveju verslininkas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje vartotojui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

  • Женщина быстро обернулась, и Николь увидела себя в точности такой, какой была, оставляя Узел сорок лет .
  • Вскрикнула Элли, слезы текли по ее щекам.
  • Это было удивительное зрелище: шесть рук одновременно выполняли различные действия на разном удалении от тела.

Pareiga įrodyti, kad laikėsi Civiliniame kodekse nustatytų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka vartotojui. Įsigijau prekę internetu, bet ji man netiko.

  • Господь даровал мне мудрость, чтобы смиряться с вещами, которые я не могу переменить, - вспомнил чужую мысль Ричард.
  • Запустив палец под подбородок ребенка, Николь почесала ей шейку.
  • "Дурак, идиот, - ругал себя Макс, возвращаясь к месту привала.

Kam tenka prekės grąžinimo išlaidos? Įsigydamas prekę internetu sumokėjau ir prekės pristatymo išlaidas, bet prekė man netiko. Ar teisus pardavėjas sutikdamas grąžinti tik už prekę, bet ne už jos pristatymą sumokėtas išlaidas? Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas Civilinio kodekso 6.

Vartojamos sąvokos: Europos Bendrijos EB tipo patvirtinimas toliau — tipo patvirtinimas — traktoriaus ar jo techninio elemento atitikties įvertinimo procedūra, kuria valstybės narės paskirta kompetentinga institucija patvirtina, kad traktoriaus tipas arba jo techninio elemento tipas atitinka specialiųjų direktyvų suvienodintus techninius reikalavimus ir EB atitikties sertifikate išvardytus patikrinimus. ES specialioji direktyva — Europos Ekonominės Bendrijos ir Europos Bendrijos priimtos direktyvos, susijusios su traktorių ir jų techninių elementų konstrukcija bei suvienodintais techniniais reikalavimais. Gamintojo įgaliotasis atstovas — fizinis arba juridinis asmuo, turintis gamintojo įgaliojimus ir sudaręs su juo sutartį dėl gamintojo atstovavimo. Informacijos aplankas — techninių duomenų, brėžinių ir nuotraukų rinkinys, kurį traktorių ar jų techninių elementų gamintojas arba jo įgaliotas atstovas pateikia kompetentingai institucijai.

Taigi, šiuo atveju prekių pristatymo išlaidas turi grąžinti pardavėjas. Ar galiu prekę pardavėjui grąžinti tik tada, kai man bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai? Atitinkamai to paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad verslininkas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos verslininkui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.

Įsigijau prekių internetu. Ar atsisakius dalies įsigytų prekių pardavėjas turi man grąžinti visas prekių pristatymo išlaidas? Pardavėjui įgyvendinant pareigą gavus iš vartotojo grąžintą prekę grąžinti vartotojui už prekę sumokėtus pinigus ir prekės pristatymo išlaidas, kai atsisakoma tik dalies, o ne visų prekių, pardavėjas turi atitinkamai paskaičiuoti, proporcingai nuo viso užsakymo, grąžinamas lėšas vartotojui.

Kilo ginčas dėl internetu įsigytų prekių.

Australija – Vikipedija

Pardavėjas yra verslininkas, įsteigtas ne Lietuvoje, ne Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Islandijoje, o trečiojoje šalyje, pvz. Kur galiu kreiptis?

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys Kas yra didziausias varpos dydis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nėra įgaliota nagrinėti vartotojų prašymų dėl sandorių, kurių viena šalis — pardavėjas — gyvena ar yra įsteigtas ne Europos Sąjungoje, o kita šalis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Jei pardavėjas vis tik įsteigas Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Islandijoje — nemokamos pagalbos rekomenduojama kreiptis į Europos vartotojų centrą Lietuvoje www. Įspėjame, kad didžioji dalis trečiosiose šalyse įsisteigusių pardavėjų nėra prisijungę prie tarptautinių vartotojų teises ginančių institucijų platformų ar ginčų sprendimo schemų, todėl ginčus su pardavėjais, vykdančiais veiklą, pvz.

Naršymo meniu

Jeigu prekes įsigyjate iš platformos, pvz. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju, kai prekes įsigijate ne iš Europos Sąjungoje įsisteigusio subjekto, dėl pinigų grąžinimo už nepristatytą prekę taip pat galite kreiptis į savo finansų įstaigą, administruojančią sąskaitą ar mokėjimo kortelę, iš kurios buvo sumokėti pinigai už ginčo elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, ir pasiteirauti dėl galimybės pritaikyti apmokėjimo grąžinimo paslaugą angl.

Kada vartotojas įgyja teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ne per 14 dienų, o per 12 mėnesių? Jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6. Dideles nares Nuotraukos ir matmenys išimtis turėtų būti taikoma, pavyzdžiui: - prekėms, pagamintoms pagal vartotojo nurodytas specifikacijas, kaip antai baldų matmenis arba audinio dydį; - prekėms, kurias vartotojas nurodė papildyti specialiomis jo asmeninėms reikmėms pritaikytomis funkcijomis; tai gali būti, pavyzdžiui, pagal specialų užsakymą pagamintas automobilio modelis arba konkreti kompiuterio detalė, kurią reikia individualiai parūpinti pagal vartotojo užsakymą ir kuri neįeina į bendrą viešą prekiautojo pasiūlą; - vizitinėms kortelėms su vartotojo kontaktiniais duomenimis arba marškinėliams su vartotojo pasirinktu atvaizdu.

Šiomis aplinkybėmis vartotojo nurodytas specifikacijas arba pritaikymą jo asmeninėms reikmėms reikėtų suprasti taip, kad prekės iš esmės yra unikalios ir pagamintos pagal vartotojo pareikštus individualius norus bei poreikius, susitarus su prekiautoju.

Lietuvoje galima parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti tik tuos traktorius ir jų techninius elementus, kuriems atitikties įvertinimas atliktas pagal šių taisyklių reikalavimus. Traktoriai, kuriems yra išduoti EB tipo patvirtinimo sertifikatai, Lietuvoje parduodami, registruojami be Dideles nares Nuotraukos ir matmenys.

Nauji, neturintys EB tipo patvirtinimo traktoriai bei jų techniniai elementai, turi atitikti šių taisyklių 1 priede nurodytų aktų reikalavimus. Naudotų traktorių atitiktis įvertinama vadovaujantis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro m.

Jeigu traktorių yra pagamintas tik vienas vienetas, atitiktis įvertinama vadovaujantis Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techniniais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos m.

Didžioji Britanija m.

Naujajame Pietų Velse įsteigė pirmąją katorgininkų koloniją. Van Diemeno Žemės kolonija dabartinėje Tasmanijoje įsteigta m. Atskira Tasmanijos kolonija buvo sukurta m.

Daugėjant gyventojų ir įsisavinant naujas teritorijas nuo Naujojo Pietų Velso atsiskyrė kitos kolonijos: m. Viktorija, m.

Taip buvo sudarytos 6 kolonijos, kurios tiesiogiai buvo pavaldžios metropolijai, t. Didžiajai Britanijai. Kolonijoms buvo suteikiama vis daugiau teisių, kol jos tapo pilnai savivaldžios.

Dideles nares Nuotraukos ir matmenys Padidinti sekso peni

Tarpusavyje jos ne tik neturėjo jokių ryšių, bet netgi buvo įsivedusios muitus viena kitos prekėms. Bendri politiniai, strateginiai, kultūriniai ir ekonominiai interesai veikė vienijančiai ir m. Australijai kaip kolonijos priskirtos Norfolko, Pitkerno salos, Naujosios Gvinėjos Papua provincija ir Šiaurinė teritorija.