Akivaizdu, kad jaučiamas stiprių politinių lyderių trūkumas. Kaip galima kreiptis dėl universalios išmokos vaikui? Turi būti mišinys iš konvencinio kuro, biokuro ir alternatyvių šaltinių. Primename, kad išmokos vaikui, kuri papildomai skiriama šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, mokėjimo tvarka išlieka ta pati, kaip ir dabar.

Visi šie asmenys gaus išeitinę, kuri sieks jų 6 mėnesių darbo užmokesčio dydį. Iš viso daugiau nei 20 tūkst. Mažiausias išeitines, kurios sieks 2 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio sumą, gaus Audronė Jankuvienė, Rasa Petrauskienė ir Bronius Bradauskas.

Jiems bus išmokėtos po 6 ,8 euro siekiančios išmokos. Vidutinė išmokų suma vienam neperrinktam Seimo nariui sieks 16 eurus. Minimali išmoka — 6,8 tūkst. Seimo nariui išmokama tiek vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kiek metų nepertraukiamai truko kadencija Seime.

Penio dydziai per 16 metu Vyru nario vyru privalumu matmenys

Tačiau išeitinė negali būti mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka. Pavyzdžiui, jei asmuo Seimo nariu buvo vienerius metus, jam priklausys 2 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kuri sieks 6 ,8 euro neatskaičius mokesčių.

Jei asmuo Seimo nariu buvo visą kadenciją, jam priklausys 4 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kuri sieks 13 ,7 euro neatskaičius mokesčių. Jei asmuo Seime praleido daugiau nei vieną kadenciją, pavyzdžiui, dvi kadencijas, jam priklausys 6 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kuri sieks 20 ,4 euro neatskaičius mokesčių. Taip pat verta pabrėžti, kad sumos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo to, kokį atlyginimą Seime gavo parlamentaras.

Atlyginimai gali priklausyti nuo pareigų. Pavyzdžiui, Seimo nario alga siekia — 3 ,4 euro, tačiau Seimo pirmininko — 4 ,8 euro.

Jeigu asmuo Seimo nariu buvo mažiau nei kadencijos metus, didesnis negu Normalus nariu dydis per 23 metus mėnesių trukmės laikotarpis laikomas visais kadencijos metais.

Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui pateikti nereikia. Prašymas gauti išmoką pateikiamas tik vieną kartą ir išmoka skiriama iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programądėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, reikia kreiptis ir pateikti prašymą iš naujo.

Atnaujinta: 01 07 Kaip galima kreiptis dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui gausioms šeimoms auginančioms ir ar globojančioms 3 ar daugiau vaikų ar nepasiturinčioms šeimoms auginančioms ir ar globojančioms 1 ar 2 vaikus? Kreipimosi dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui būdai tokie patys, kaip ir kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui — elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www. Kokius dokumentus nepasiturinčiai šeimai, auginančiai 1 ar 2 vaikus, reikia pateikti kreipiantis dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui?

Primename, kad išmokos vaikui, kuri papildomai skiriama šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, mokėjimo tvarka išlieka ta pati, kaip ir dabar. Taigi, kai kreipiasi nepasiturinti šeima, auginanti 1 ar 2 vaikus, savo parašu turi patvirtinti, kad šeimos pajamos praėjusiais kalendoriniais metais kreipiantis metais, vertinamos metų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršijo 2 VRP dydžio eurųtodėl pateikti dokumentų pažymų apie gautas pajamas nereikia, nes duomenys apie pajamas už praėjusius kalendorinius metus gaunami informacinių sistemų pagalba.

Tuo atveju, jeigu šeima pagal praėjusių kalendorinių metų pajamas neturėjo teisės gauti šios išmokos, pajamos sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Vaiko tėvai turi pateikti duomenis apie gaunamą darbo užmokestį ir taip galės įgyti teisę gauti išmoką vaikui.

Šeimoms, kurios gauna socialinę pašalpą ir ar socialinę paramą mokiniams, jokių papildomų dokumentų pateikti nereikia.

Ar vaikų globos namuose ar šeimynose augantys vaikai galės gauti vaiko pinigus?

Universalią išmoką vaikui gali gauti visi vaikai, tiek augantys šeimose, tiek globojami šeimynose, vaikų globos institucijose ar globos centruose, t.

Ar skiriant išmoką vaikui tikrinamos visų vaikų gyvenimo sąlygos? Tikrinamos ne visų šeimų, auginančių vaikus, gyvenimo sąlygos.

Išmokos vaikui esmė užtikrinti vaiko interesus. Dėl to gyvenimo sąlygos gali būti tikrinamos tik šeimose, susiduriančiose su socialine rizika, užtikrinant su šeima dirbančio socialinio darbuotojo pagalbą, kuriam rekomendavus bus parinktas vaiko poreikius užtikrinantis išmokos mokėjimo būdas.

Kada išmoka pasieks mūsų sąskaitą? Sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir kitų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Paskirta išmoka vaikui išmokama sekantį mėnesį po sprendimo priėmimo iki einamojo mėnesio 25 dienos už praėjusį -ius mėnesį -iuskaip ir kitos socialinės išmokos.

Ar reikia atidaryti atskirą sąskaitą vaikui? Nebūtinai, išmoka vaikui gali būti pervedama į vaiko tėvo ar motinos, globėjo rūpintojo vardu atidarytą banko sąskaitą. Seneliai, paskirti vaiko globėjais rūpintojais Civilinio kodekso nustatyta tvarka, prašymą dėl išmokos vaikui turėtų teikti savo vardu. Seneliai, kurie faktiškai prižiūri vaiką, gali kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo, jeigu savivaldybės administracijai pateiks įgaliojimą atstovauti tėvus ir prašymą skirti išmoką vaiko tėvo ar motinos vardu.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu naujienų tinklalapiui "Delfi"

Ar gali dėl išmokos vaikui kreiptis vaiko tėvas, kuris yra ne Lietuvos Respublikos pilietis? Dėl išmokos vaikui gali kreiptis vienas iš tėvų, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ar kitas Išmokų vaikams įstatyme nurodytas Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar užsienietis, kuris teisėtai gyvena ir dirba Lietuvos Respublikoje. Ar bus grąžinama išmoka nuo sausio, jei kreipsiuos, pvz. Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12 praėjusių mėnesių.

Tai reiškia, kad įgijus teisę į išmoką vaikui nuo m. Kaip gaunamos išmokos tada, kai tėvai išvykę iš Lietuvos, bet vaikas gyvena Lietuvoje su seneliais arba jei tėvai išvykę kartu su vaikais — deklaravę tai arba nedeklaravę? Tais atvejais, kai seneliai, paskirti vaiko globėjais rūpintojais Civilinio kodekso nustatyta tvarka, prašymą dėl išmokos vaikui jie turėtų teikti savo vardu.

Tad tikrai verta savimi pasididžiuoti, pasidžiaugti ir labiau pasitikėti. Mums trukdo pernelyg aštri savikritika ir pasitikėjimo stoka.

Seneliai, kurie faktiškai prižiūri vaiką, kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo gali, jeigu savivaldybės administracijai pateiks įgaliojimą ir prašymą skirti išmoką vaiko tėvo ar motinos vardu. Išmoka vaikui skiriama Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, išmoka vaikui skiriama tuo atveju, jei nors vienas iš vaiko tėvų ir vaikas gyvena Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, ar Jungtinėje Karalystėje.

Tokia maža valstybė kaip Lietuva turi būti mišrios energetikos šalis - turėti vien tik alternatyvią energetiką - per brangu. Turi būti mišinys iš konvencinio kuro, biokuro ir alternatyvių šaltinių. Mes net bijome ištirti, ką turime savo žemės gelmėse - vyksta pasipriešinimas.

Naujausios pastabos

Tai, sakyčiau, neišprusimo ir, deja, lobistų įtakos dalykas. Niekas nesako, kad reikėtų pulti tuojau pat pumpuoti [skalūninių dujų], bet reikia žinoti, ko turėtumėm tikėtis už 10 ar 20 metų. Reikia užbaigti energetikos sistemos rinkos kūrimą, kurį pradėjome: elektros rinka lyg ir pradėjo veikti, bet nėra nei dujų, nei šilumos rinkos.

Verslas Sekmadienio vėlų vakarą paaiškėjo, kad su Seimo nario kadencija iš viso teks atsisveikinti 60 parlamentarų.

Kol kas strateginiuose klausimuose stoviniuojame vietoje. Svarbiausia, kad būtent energetinė priklausomybė lemia ir politines įtakas šalies gyvenimui - per energetiką, per pinigus, per lobizmą, per korupciją veikiama mūsų politika ir rinkimų sistema.

Siekis būti nepriklausomais ir mūsų laisvė, kurią pasiekėme prieš 23 metus, dar turi būti įtvirtinta su energetine nepriklausomybe. Kol to nebus, džiaugtis, kad esame visiškai laisvi, negalime.

mokiniu nariu dydis 14 cm tai yra normalus nario dydis

Kaip planuojate pakeisti Lietuvos gyventojų nuomonę dėl atominės elektrinės statybos, jei bus nutarta šio projekto neatsisakyti? Viskas priklauso nuo to, kiek sąžiningai padarysime skaičiavimus ir ar visos politinės jėgos sutars, kaip Lietuva turėtų energetiškai vystytis.

Ir tada reikia kalbėtis su žmonėmis, duodant jiems realią, sąžiningą informaciją, o ne taip, kaip buvo padaryta. Išmesta prieš rinkimus, panaudota rinkiminei kampanijai - tai buvo geros idėjos žlugdymas.

Esu įsitikinusi, kad ir po 50, ir po metų Lietuva kalbės lietuviškai - lietuvių kalbą, kultūrą, identiteto simbolius sugebėjome išsaugoti per visus juodžiausius mūsų istorijos laikus ir šito niekas iš mūsų niekada neatims.

Kaip dabar vyksta ir su skalūnais: žmonės gąsdinami, jiems rodomi propagandiniai filmeliai rusų kalba, kuriuos suka patys lietuviai politikai. Patys save apgaudinėjame ir atimame iš savęs galimybę būti dar labiau energetiškai nepriklausomi.

Svarbiausias klausimas ne tas, ar bus atominė, o tas, ar mes realiai siekiame energetinės nepriklausomybės. Oligarchams nelabai svarbu, kas yra valdžioje - Ar jaučiate, o gal gaunate kažkokių signalų, kad pasikeitus Vyriausybei padidėjo kitų, Lietuvai nedraugiškų valstybių, tarkim, Rusijos, įtaka Lietuvos vidiniam gyvenimui? Jei taip, kaip ji pasireiškia? Po rinkimų išorės jėgos visada tampa aktyvesnės: jos zonduoja, kiek naujoji Vyriausybė yra atspari interesams ir korupcijai.

Laikas parodys, kiek ši Vyriausybė atspari, kiek jau realiai rūpės Lietuvos laisvė. Ar Jus tenkina VSD veikla? Ar Jus tenkina už valstybės saugumą atsakingų žinybų bendradarbiavimas? Reikia žinoti, kas vyksta, teikti informaciją politikams, kad jie galėtų priimti sprendimus, ir tai yra daroma. Institucijos dirba ir daro, ką gali, politikai gauna informaciją.

Problema ta, kad labiau paveikiami tie, kas daro sprendimus žemesnėje grandyje - tai daug sunkiau suvaldoma. Mano prioritetai visada buvo kova su korupcija, neteisėtu praturtėjimu.

Išaugome iš juodo reketo laikų, bet neišaugome iš baltųjų apykaklių korupcijos. Tam reikia daugiau laiko ir visuomenės nepakantumo. Politinė valia, sąžinė ir atsakomybė yra valdančiosios daugumos rankose - ji turi elgtis atsakingai. Ar jų įtaka pastaraisiais metais kaip nors kito, ar jie linkę veikti per žiniasklaidą?

Oligarchinės grupuotės persigrupuoja, mėgina bendradarbiauti su naujos Vyriausybės atstovais. Jų interesas yra dominuoti, valdyti ir pumpuoti pinigus, jiems nelabai svarbu, kas yra valdžioje. Tokie oligarchiniai junginiai labai greitai susiformuoja, keičiasi, juda priklausomai nuo situacijos, gerai prisiderina prie besikeičiančių aplinkybių. Tai gyvas organizmas, kurį nuolat reikia stebėti ir mėginti sutrukdyti, tai ir mėginame daryti.

ALKO TURINYS

Kol bus pažeidžiamų politikų ir pareigūnų, tol oligarchiniai junginiai turės erdvę daugintis ir egzistuoti. Jie yra mūsų politinės kultūros atspindys.

Kaip vertinate Lietuvos banko veiklą sprendžiant Ūkio banko problemas? Ar Lietuvos banko veiksmai nebuvo pavėluoti? Pasikeitimus lėmė ne tik Lietuvos banko vadovo pakeitimas, bet ir tarptautinė finansinės sistemos krizė, išryškinusi ir Lietuvos problemas. Lietuvos bankinės sistemos apsivalymas buvo būtinas: kai kurių bankų veikla turėjo netgi mafijinių, tarptautinės prekybos ginklais elementų.

Narys visada skiriasi Irenginiai, skirti nariui

Ar apsivaldymas buvo daromas laiku, ar adekvačios priemonės, gali vertinti tik specialistai, ne aš. Ūkio banko atveju veiksmai buvo derinami ir su Finansų ministerija, ir su Vyriausybe.

Tai buvo Lietuvos banko ir Vyriausybės sprendimas. Ar Jums priimtinas naujasis renovacijos modelis? Ar jis pateisins viltis ir ar jis nėra pavėluotas? Tai daugiau mėginimas, o ne toks reiškinys, kuris išjudins ekonomiką ir grąžins žmones į Lietuvą. Jo mastai nėra dideli.

Kokio dydžio universali išmoka vaikui vaiko pinigai mokama nuo m. Nuo m. Kadangi išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, didesnio dydžio išmokos bus mokamos m. Atnaujinta: 01 07 2. Kokio amžiaus vaikai gali gauti vaiko pinigus?

Jūs pati pareikalavote atlikti tyrimą dėl Ventos globos namuose gyvenusios ir 5 kg svėrusios neįgalios septynmetės. Nevyriausybinės organizacijos perspėja dėl situacijos vaikų globos įstaigose ir ragina spręsti šį klausimą: nedelsiant kurti tikrus šeimyninio tipo globos namus, neviršijančius aštuonių vaikų vienuose namuose.