Asmeniui dengiamos šios būsto pritaikymo išlaidos: Būsto pritaikymui išskyrus liftų ir keltuvų pirkimą ir įrengimą iš valstybės biudžeto skiriama eurų, iš savivaldybės biudžeto — ne mažiau kaip eurai. Jeigu prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų pritaikomų būstų sąrašą, darbus galima atlikti savarankiškai ir pateikti prašymą, kad patirtos išlaidos būtų kompensuotos tuomet, kai būstas bus įtrauktas į pritaikomų būstų sąrašą. Niekaip nepaveikti Platformos veikimo kitomis papildomomis sistemomis.

T patvirtintą Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo kompensavimo tvarkos aprašą toliau — Tvarkos aprašas.

Padidinkite vyru nari

Kompensavimo tikslas — skatinti kuo daugiau rajono gyventojų kokybiškai tvarkyti buityje susidarančias nuotekas, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir užterštumas nuotekomis, kaip to reikalauja Nuotekų tvarkymo reglamento nuostatos. Paraiškas skirti nariui teikti gyventojai toliau — Pareiškėjaisavo gyvenamąją vietą deklaravę Pakruojo rajono savivaldybėje ir planuojantys įsigyti ir įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų skirti nariui įrenginius arba nuotekų kaupimo rezervuarus toliau — įrenginys Pakruojo rajone.

Paraiškų teikimo terminas nuo m.

Nario mastas

Pareiškėjai, planuojantys įsigyti ir įsirengti įrenginius einamaisiais metais, teikia paraiškas, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus.

Su paraiška pateikiami dokumentai: 1.

Prašymas skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie Irenginiai teise įregistruotą žemės sklypą kuriame bus įrengiami Įrenginiaikopija; 2. Jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito -ų savininko -ų sutikimas -ai įrengti įrenginį.

Jei darbai atliekami ir gretimame -uose sklype -uosepateikiami tų sklypų savininkų sutikimai; 3.

Pratimai padidino varpos nari

Nacionalinės žemės tarnybos leidimas įrengti įrenginį reikalingas, jei įrenginys bus nuomojamoje žemėje. Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų skirti nariui daugiavaikėms šeimoms; socialinę paramą gaunantiems asmenims; būste gyvenančiam neįgaliam asmeniui.

Jei įrenginį pametėte, pamiršote arba praradote palikę jį Irenginiai priežiūros, pavyzdžiui: a Jei telefoną palikote kavinėje ant stalo ir nuėjote užsisakyti kavos. Jei turėdami palikti įrenginį be priežiūros, nepaslėpėte ir neužrakinote jo nuo pašalinių asmenų daiktams saugoti skirtose vietose.

Planuojantiems įsigyti ir įsirengti įrenginius, yra galimybė gauti kompensaciją: 1. Už individualų nuotekų valymo įrenginį ir jo įsirengimą — Eur; 2.

Zmoniu dydis didinant dydi

Už nuotekų kaupimo rezervuarą ir jo įsirengimą — Eur. Finansavimas Pareiškėjui skiriamas įvykdžius paraiškoje numatytus darbus ir pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, sutartį su nuotekų vežėju įsirengusiems nuotekų skirti nariui rezervuarąobjekto perdavimo naudoti aktą ir pasirašytą sutartį su priežiūrą vykdančiu asmeniu įsirengusiems Irenginiai nuotekų Irenginiai įrenginį bei Komisijai patikrinus, skirti nariui darbai atlikti.

Atsiradus galimybei prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nepriklausomai nuo įsigytų ir įsirengtų įrenginių, privaloma ne vėliau kaip per vienus metus prisijungti prie bendros infrastruktūros.

Vidutinio dydzio narys vyrams su erekcija

Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą paraiškos forma kartu su reikiamais dokumentais Savivaldybės administracijai pateikiama registruotu laišku, elektroniniu paštu savivaldybe pakruojis.